Lainan takaisinmaksu voi tapahtua tasaerissä, tasalyhennyksillä tai kiinteissä tasaerissä. Lainan lyhennystapa vaikuttaa laina-aikana syntyviin korkokustannuksiin ja lainanmaksuaikaan.

annuiteettiLyhennystavasta riippumatta maksuerät koostuvat aina lainan pääoman lyhennyksestä ja viitekoron määräämästä osasta. Myös pankki veloittaa oman siivunsa marginaalikoron muodossa.

Lainaan liitetyn viitekoron vaihtelut vaikuttavat maksuerän suuruuteen muissa, paitsi kiinteän tasaerän lyhennyksessä, jossa korkotason vaihtelut näkyvät maksuajan pituuden muutoksina. Valitusta viitekoron tyypistä riippuu, kuinka usein korkotaso tarkistetaan.

Eri takaisinmaksutapoja kannattaa vertailla ja valita sitten omaan maksukykyyn ja elämäntilanteeseen sopivin. Jos oma tilanne merkittävästi muuttuu takaisinmaksun jo alettua, voi lainanantajan kanssa neuvotella uuden maksusuunnitelman tekemisestä. Tiukan paikan tullen kannattaa myös muistaa, että useimmat pankit tarjoavat asiakkailleen lyhennysvapaita kuukausia, jolloin maksetaan vain lainan korkoa.

Tasaerä eli annuiteetti

Tasaeräistä lainaa kutsutaan myös annuiteettilainaksi. Kaikki takaisinmaksuerät ovat lainan myöntämishetkellä yhtä suuria ja lainan takaisinmaksuaika on tarkalleen määritelty. Toisin sanoen, lainaa nostettaessa on jo tiedossa takaisinmaksun viimeisen maksuerän päivämäärä. Kun viitekorko muuttuu, lainan maksuerien suuruus lasketaan uudelleen, mutta laina-aika pysyy edelleen samana. Käytännössä siis, kun korkotaso nousee, myös maksuerät suurenevat ja jos korko laskee, erät pienenevät.

Tasaerälainassa lyhennyksen osuus on aluksi pieni, mutta se kasvaa laina-ajan kuluessa samalla kun pääoma lyhenee ja siihen liitetyn koron osuus pienenee. Takaisinmaksun alussa maksuerästä suuri osa siis kuluu korkoihin ja lainan pääoma lyhenee hitaasti.

Annuiteetti sopii hyvin lainanottajalle, joka haluaa tietää lainan takaisinmaksuajan tarkalleen etukäteen ja jonka maksukyky kestää mahdollisen korkojen nousun.

Tasalyhennys

Tasalyhennyksen maksuerä muodostuu kiinteästä osuudesta pääoman lyhennystä sekä pääoman suuruuden mukaan muuttuvasta osasta korkoa. Sitä mukaan, kun lainan pääoma pienenee, koron euromääräkin pienenee ja maksuerät tulevat keveämmiksi.

Korkotason vaihtelut vaikuttavat maksuihin eli jos viitekorko nousee, maksuerät suurenevat ja jos korkotaso laskee, maksut pienenevät. Pääomaa pienentävä lyhennysosa pysyy kuitenkin jatkuvasti samana.

Tasalyhennys on hyvä vaihtoehto, jos haluaa saada lainanlyhennyksen nopeaan vauhtiin heti alusta alkaen. Tämä lainan lyhennystapa on erityisesti suurilla lainoilla usein edullisempi kuin annuiteettilyhennys, mutta sopii hyvin myös matalakorkoisille pienemmille luotoille.

Kiinteä tasaerä

Kiinteässä tasaerälyhennyksessä kaikki takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti kiinteitä, euromääräisesti aina yhtä suuria. Erät koostuvat korkotason mukaan vaihtelevista osuuksista pääoman lyhennystä ja korkoa. Kun viitekorko nousee, maksuerää ei suurenneta, kuten annuiteettilyhennyksessä (eli tasaerälyhennyksessä), vaan laina-aikaa pidennetään.

Tässä lyhennystavassa vaarana on se, että jos korot nousevat liikaa, lainan pääoma ei enää lyhenekään, vaan maksuerillä kuitataan pelkkiä korkoja ja samalla laina-aika saattaa venyä kohtuuttoman pitkäksi. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että maksuerä ei riitä enää edes korkojen maksuun. Käytännössä kuitenkin pankit vaativat, että maksuerän on aina oltava vähintään koron suuruinen.

Tällainen tilanne on tietysti epäedullinen, koska laina ei lyhene ja sen kokonaiskustannukset nousevat pelkkiä korkoja maksellessa. Näin käydessä on suositeltavaa sopia pankin kanssa uuden lyhennyssuunnitelman tekemisestä.

Tämä lyhennystapa kannattaa valita silloin, jos haluaa tietää maksuerien suuruuden tarkalleen myös tulevaisuudessa, eikä niinkään välitä laina-ajan pituudesta.