Asuntolaina on pitkäaikainen, jopa usean kymmenen vuoden mittainen velkasitoumus. Monelle asunnon hankinta ja lainan ottaminen on elämän suurin yksittäinen taloudellinen päätös.

Jotta lainan hoito sujuisi hyvin, on tärkeää mitoittaa lainasumma oikein omaan talouteen ja tuloihin nähden sekä luoda realistinen suunnitelma takaisinmaksua varten. Laina-aikana ehtii tulla monenlaisia tilanteita ja yllätyksiä työttömyydestä tai sairaudesta talouskriiseihin ja korkopiikkeihin.

Lainasumman lisäksi valituilla lainanlyhennysmallilla ja viitekorolla on suuri vaikutus maksuerien suuruuteen, etenkin yleisen korkotason muuttuessa voimakkaasti.

Lainanantajana pankki haluaa turvata saatavansa riittävällä vakuudella. Vakuutena toimii yleensä ostettava asunto, tosin se hyväksytään pääsääntöisesti vakuudeksi vain 70 %:lle kauppahinnasta tai rakennuskustannuksista. Jos lainatarve on suurempi, tarvitaan lisävakuuksia.

Valtiontakausta voi saada asuntoon, joka ostetaan tai rakennetaan omaan asumiskäyttöön. Valtiontakauslaina voi olla enintään 85 % asunnon ostohinnasta ja takauksen määrä enintään 20 prosenttia lainasummasta (korkeintaan 25 250 euroa). Siten oman rahoitusosuuden olisi oltava vähintään 15 %. Valtiontakauksesta peritään 2,5 prosentin maksu.

Muina vakuuksina voivat toimia esimerkiksi pörssiosakkeet, käteistalletukset, sijoitusrahasto-osuudet tai vaikkapa valtion obligaatiot. Myös henkilötakaus on mahdollinen.

Useita lyhennysmalleja

Lainan myöntämisen edellytyksenä on, että luottotiedot ovat kunnossa ja että pankki uskoo tulojen riittävän lainan hoitoon. Asuntolainaa voi nykyään hakea internetin kautta, ja lainatarjouksen saa yleensä muutaman päivän kuluttua. Eri lainavaihtoehtojen vertailu ja kilpailutus luonnollisesti kannattaa.

Koron osalta on tärkeää selvittää eri vaihtoehtoja ja laskea, etteivät maksuerät kasva ylivoimaisiksi korkotason noustessa rajustikin. Lainan toimitusmaksuihin, järjestelypalkkioihin ja esimerkiksi laskutuslisiin on niihinkin syytä kiinnittää huomiota osana kokonaiskustannuksia.

Hyvä asiakassuhde pankin kanssa voi vaikuttaa asuntolainan hintaan alentavasti. Pankit ovat yleensä valmiita tinkimään marginaalistaan, jos asiakas on hoitanut asiansa jo pitkään hyvin ja on esimerkiksi kanta-asiakas tai ylipäänsään hoitaa muutkin pankkiasiansa lainoittajapankin kanssa.

Pankin palveluneuvojat antavat henkilökohtaista neuvontaa puhuttaessa sopivasta lainasta. Lainalupauksen voi saada pankista etukäteen, mutta varsinainen lainaneuvottelu käydään vasta sopivan asunnon löydyttyä. Rahoitustarve kartoitetaan erikseen.

Asuntolainan maksuun on kolme yleistä mallia: tasaerä-, tasalyhennys- ja kiinteä tasaerälaina. Lyhennyksissä voidaan usein pitää taukoa tarvittaessa ja maksaa pelkästään korkoja. Lainaturva on suosittu optio, joka helpottaa lainan hoitoa eri elämäntilanteissa.

Lainalupaus on hyvä myös hankkia etukäteen asuntoa ostettaessa, jotta haluamastaan talosta voi tehdä heti tarjouksen.