Lainaturvan tarkoitus on auttaa lainan takaisinmaksussa yllättävän tilanteen kohdatessa. Se voi korvata otetun lainan lyhennykset, korot ja muut lainan kuluihin liittyvät maksut, jos lainanottaja joutuu esimerkiksi työttömäksi tai sairastuu vakavasti.

Lainaturvavakuutus saattaa olla hyvä ottaa ajatellen huonompia aikoja, joihin ei voi etukäteen varautua. Työttömyys, tapaturma, kuolemantapaus tai sairaus vaarantaa helposti maksukyvyn, ja huonoimmassa tilanteessa seurauksena saattaisi olla jopa kodin menetys. Yksinhuoltajuus, lapsiperheen asuntovelkaisuus ja vain toisen velallisen työssäkäynti ovat tavallisia syitä lainaturvan ottamiseen, koska näissä tapauksissa riski on tavallista suurempi.

Lainaturvan myöntää yleensä vakuutusyhtiö, jonka asiamiehenä pankki toimii. Siitä peritään eri maksu. Lainaturvan voi ottaa yksin tai yhdessä toisen velallisen kanssa.

Suomalaisista noin 35 prosenttia on ottanut asuntolainaansa lainaturvan. Sen suosio riippuu asuntolainan suuruudesta – yli 80 000 euron lainoista vakuutus on peräti 41 prosentissa.

Erilaiset lainaturvavakuutukset voivat ehtojensa osalta erota toisistaan paljonkin. Jotkin vakuutukset voivat olla melko suppeita, joten eri vaihtoehtoja on syytä vertailla huolellisesti. Turva on joskus myös tulkinnanvarainen. Vakuutusehdot täytyy lukea huolellisesti ennen lainaturvan ottamista myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi.

Usein ennen lainaturvan myöntämistä vaaditaan terveysselvitys. Siihen on syytä suhtautua erityisellä huolellisuudella. Jos omia terveystietojaan ei ilmoita rehellisesti, korvaus saatetaan myöhemmin jopa evätä.

Myös tavallinen henkivakuutus saattaa olla hyvä vaihtoehto lainaturvan sijaan, jos se kattaa samoja tilanteita.