Kun yleinen hintataso putoaa, saattaa velalliselle tulla eteen tilanne, jossa vakuutena käytetyn asunnon tai muun omaisuuden käypä arvo laskee alle luoton määrän.

Esimerkiksi asuntolainan tapauksessa talon tai asunnon arvo voi hintojen romahtaessa laskea niin matalalle, että sitä varten otettu laina on suurempi kuin sen nykyinen arvo. Toisin sanoen, jos asunto myytäisiin nyt käypään hintaan, se ei riittäisi lainan takaisinmaksuun.

Vielä joitakin vuosia sitten pankki saattoi tällaisessa tilanteessa jopa irtisanoa lainan, mutta lain muutosten myötä tätä vaaraa ei enää ole. Käytännössä pankit eivät välttämättä edes aktiivisesti pidä silmällä kenenkään lainan vakuutena olevan omaisuuden hinnan muutoksia, eivätkä näin ollen automaattisesti päivitä sen vakuusarvoa.

Jos lainan ehtoja muutetaan kesken takaisinmaksuajan, myös vakuusarviointi tehdään uudelleen ja tällöin käyvän arvon mahdollinen riittämättömyys havaitaan.

Asunnonvaihtotilanteessa tämä luonnollisesti saattaa tuottaa vaikeuksia, erityisesti jos ollaan vaihtamassa nykyistä kalliimpaan asuntoon.

Mikä käypä arvo?

Termillä käypä arvo tarkoitetaan luovutushintaa, joka myytävästä omaisuudesta todennäköisimmin saataisiin kahden toisistaan riippumattoman puolen välisessä kaupassa.

Todennäköinen luovutushinta selvitetään useimmiten niin sanotulla kauppa-arvomenetelmällä, jossa verrataan muista vastaavista myyntikohteista saatuja hintoja. Esimerkiksi asunnon ollessa kyseessä tutkitaan mihin hintaan lähialueen samankokoisia, -ikäisiä ja -kuntoisia asuntoja ollaan viime aikoina myyty.

Ellei sopivia hintavertailukohteita löydy, on olemassa laskentakaava, joiden avulla todennäköinen luovutushinta voidaan saada selville.