Useimpien luottojen myöntämisen ehtona on vakuus, joka voi olla esimerkiksi velallisen omistuksessa oleva kiinteistö tai muu omaisuus. Vakuudet takaavat luotonantajalle sen, että tämä saa omansa takaisin siinäkin tapauksessa, että velallinen ei pystykään maksamaan sovittuja luotonmaksueriä.

Takaus ja panttaus

Yksi vakuuden muoto on henkilötakaus, jossa takaaja – usein esimerkiksi velallisen sukulainen tai ystävä – vastaa lainasta tai sovitusta määrästä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos takaus on omavelkainen, velkoja saa periä koko velan määrän suoraan takaajalta.

Panttauksessa taas velallinen tai muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Mikäli lainaa ei makseta, velkoja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää myynnistä saadut varat lainan maksuun.

Pankit suhtautuvat puhtaisiin henkilötakauksiin kuitenkin nykyään aika nihkeästi. Niitä käytetäänkin lähinnä pienille lainasummille tai muiden vakuuksien lisänä. Asuntolainoissa ulkopuolisen yksityishenkilön antama takaus tai panttaus onkin aina niin sanottu täytevakuus. Pääosan vakuussummasta kattaa tällöin velallisen ostama asunto. Tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen ei kykene maksamaan velkaa, lainaa voidaan periä takaajalta tai pantinantajalta vain, jos velallisen asunto ei riitä koko velan maksuun.

Vakuuslajina on viime vuosina yleistynyt niin sanottu käteistakaus, jossa takaaja sijoittaa vaadittavan rahasumman lainanantajapankkiin avatulle tilille ennalta sovittua tai määriteltyä korkoa vastaan. Velallisen, pankin ja takaajan kesken sovitaan esimerkiksi niin, että sitä mukaan kuin lainaa lyhennetään, takaustilille talletettua käteistä palautetaan.

Lainaa voi saada ilman vakuuksia

laina-ilman-vakuuksia

Pankit luonnollisestikin haluavat varmistaa, etteivät jää luotonannossa tappiolle ja ovatkin tarkkoja siitä, että lainalla on turvalliset vakuudet. Ilman riittäviä vakuuksia lainaa voi olla vaikea saada, mutta mahdotonta se ei ole. Ratkaisevinta lainan saannille on kuitenkin säännölliset tulot ja suhteellisen nuhteeton maksuhistoria.

Jotkut pankit ja monet muut rahoitusyritykset antavat jopa kymmenien tuhansien eurojen lainoja myös ilman vakuuksia. Luottoa voi helposti hakea esimerkiksi täyttämällä hakemuskaavakkeen Internetissä ja saada lainapäätöksen muutamien päivien sisällä. Kaavakkeessa kysytään henkilötietojen lisäksi hakijan tulotiedot. Yhtiö myös tarkistaa hakijan luottotiedot, joiden tulee olla kunnossa.

Pienehköjä lainoja tai niin sanottuja vippejä, muutamista kympeistä muutamiin satasiin, voi saada helposti ja nopeasti, ilman vakuuksia, esimerkiksi erilaisten Internet- ja tekstiviestipalveluiden välityksellä. Nopeimmillaan nämä pikavipit ovat hakijan tilillä muutamassa minuutissa, eikä vakuuksia, tulo- tai muitakaan tietoja vaadita.

Huomion arvoinen asia kaikissa vakuudettomissa lainoissa on se, että ne voivat tulla takaisin maksettaessa hyvinkin kalliiksi. Vakuudettomista lainoista peritään usein huomattavan korkeaa korkoa ja niihin liitetään myös erilaisia käsittely- tai tilinhoitomaksuja. Myös takaisinmaksuajat vaihtelevat suuresti, joten kaikkiin luoton ehtoihin kannattaa aina tutustua huolella.